Lifco förvärvar ErgoPacks distributör i USA

Report this content

Lifco har tecknat avtal om att förvärva ErgoPacks distributör i USA. Lifco förvärvade majoriteten av det tyska företaget ErgoPack 2019.

ErgoPack är den ledande tillverkaren av ergonomiska och mobila pallbandningsverktyg som används globalt inom olika branscher. ErgoPacks distributör i USA omsatte cirka USD 4,2 miljoner 2020 och 100% av försäljningen genereras av ErgoPack vilket betyder att förvärvet kommer att ha mycket begränsad effekt på Lifcos konsoliderade externförsäljning. Förvärvet är ett inkråmsförvärv och verksamheten kommer att konsolideras i affärsområdet Systems Solutions. Konsolidering beräknas ske i maj 2021.

Förvärvet kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

Läs gärna mer på www.ergopack.de.

För mer information, kontakta gärna:

Per Waldemarson

VD och koncernchef Lifco

E-post per.waldemarson@lifco.se

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872, e-post
ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Vid årsskiftet 2020 hade Lifco 175 rörelsedrivande bolag i 31 länder. År 2020 omsatte Lifco 13,8 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 702 MSEK och en EBITA-marginal på 19,6%. Läs mer på www.lifco.se.

Taggar: