Lifco förvärvar inkråm i danska Zenith Dental

Report this content

Lifco har tecknat avtal om att förvärva inkråmet i Zenith Dental Aps. Bolaget är en nischad distributör av dentalprodukter i Danmark.

Den förvärvade verksamheten omsatte 2020 cirka 21 MDKK. Verksamheten kommer att konsolideras i affärsområdet Dental. Konsolideringen beräknas ske i januari 2022.

Förvärvet kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

Läs gärna mer på www.zenith-dental.dk.

För mer information, kontakta gärna:

Per Waldemarson

VD och koncernchef Lifco

E-post per.waldemarson@lifco.se

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872, e-post
ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Vid årsskiftet 2020 hade Lifco 175 rörelsedrivande bolag i 31 länder. År 2020 omsatte Lifco 13,8 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 702 MSEK och en EBITA-marginal på 19,6%. Läs mer på www.lifco.se.

Taggar: