Lifco förvärvar tyska Kentzler-Kaschner Dental GmbH

Report this content

Lifco har tecknat avtal om att förvärva majoriteten av aktierna i tyska Kentzler-Kaschner Dental GmbH. Bolaget säljer förbrukningsvaror till dentalmarknaden, huvudsakligen i Tyskland.

Kentzler-Kaschner Dental omsatte 2020 cirka 3,6 MEUR. Bolaget är baserat i Ellwangen, södra Tyskland och har 20 anställda. Verksamheten kommer att konsolideras i affärsområdet Dental. Konsolideringen beräknas ske i mars 2021.

Förvärvet kommer inte att ha någon väsentlig effekt på Lifcos resultat och finansiella ställning under innevarande år.

Läs gärna mer på www.kkd-online.de.

För mer information, kontakta gärna:

Per Waldemarson
VD och koncernchef Lifco
E-post per.waldemarson@lifco.se

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872, e-post ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Vid årsskiftet 2020 hade Lifco 175 rörelsedrivande bolag i 31 länder. År 2020 omsatte Lifco 13,8 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 702 MSEK och en EBITA-marginal på 19,6%. Läs mer på www.lifco.se.

Taggar: