Lifco offentliggör tilläggsprospekt rörande MTN-program

Lifco har, i tillägg till det grundprospekt som offentliggjordes den 11 november 2019 med anledning av etableringen av Lifcos MTN-program (Medium Term Notes), upprättat ett tilläggsprospekt. Tilläggsprospektet har upprättats mot bakgrund av bland annat den pågående covid 19-pandemin och offentliggörandet av årsredovisningen för 2019.

Tilläggsprospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Lifcos webbplats lifco.se samt på fi.se. Skandinaviska Enskilda Banken är ledarbank för MTN-programmet och agerar tillsammans med Danske Bank emissionsinstitut.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872, e-post
ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Vid årsskiftet 2019 hade Lifco 164 rörelsedrivande bolag i 30 länder. År 2019 omsatte Lifco 13,9 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 523 MSEK och en EBITA-marginal på 18,2%. Läs mer på www.lifco.se.

Taggar: