Lifco refinansierar obligationslån

Report this content

Lifco har i rådande marknadsläge valt att refinansiera två icke säkerställda obligationslån genom en bryggfinansiering med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) om totalt 1 750 MSEK. Obligationerna går till förfall 3 april 2020.

 

I mars 2018 emitterade Lifco två icke säkerställda obligationslån med en löptid om två år. Det första obligationslånet uppgick till 1 050 MSEK och det andra till 700 MSEK. I rådande marknadsläge har Lifco valt att refinansiera obligationslånen genom en bryggfinansiering med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

 

För mer information, kontakta gärna:

Per Waldemarson

VD och koncernchef

E-post per.waldemarson@lifco.se

 

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel 0730 244 872, e-post
ir@lifco.se

 

 

Om Lifco

Lifco erbjuder ett tryggt ägande för små och medelstora företag. Lifcos affärsidé är att förvärva och utveckla marknadsledande nischverksamheter med potential att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Lifco styrs av en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Koncernen har tre affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Vid årsskiftet 2019 hade Lifco 164 rörelsedrivande bolag i 30 länder. År 2019 omsatte Lifco 13,9 miljarder SEK med ett EBITA-resultat på 2 523 MSEK och en EBITA-marginal på 18,2%. Läs mer på www.lifco.se.

 

Prenumerera