• news.cision.com/
  • LifeAssays/
  • Abreos och LifeAssays ansöker gemensamt om ett anslag från NIH för utveckling av cancertest

Abreos och LifeAssays ansöker gemensamt om ett anslag från NIH för utveckling av cancertest

Report this content

IDEON, Lund ⎯ Abreos har inkluderat LifeAssays MagniaReader teknologi för monitorering och optimering av behandling av Herceptin 2 (Her2) positiva cancerpatienter, i en ansökan till National Institute of Health (NIH). Ansökan gäller färdigställandet av en kommersiell produkt inkluderande CE/IVD och FDA registrering.

Varje år drabbas c:a 2 miljoner personer i världen av bröstcancer. Mellan 20 och 30%, eller 400 000 till 600 000 av dessa kan dra nytta av en behandling som blockerar överuttryck av Her2. Kostnaden för behandlingen är upp till 90 000 USD per patient och år och kostnaden för att testa för Her2 så hög som 2 500 USD per test idag. Att bättre ställa in individens dos av läkemedlet är viktigt för patientens välmående likaväl som kostnaderna för sjukvården.

“Detta är ett väldigt viktigt steg för vår Magnia teknologi. Teknologin används i MagniaReader men också i den unika engångstesten QDA. Abreos tilltro kommer från det projekt vi driver tillsammans idag och de resultat vi visat. Möjligheten att ta vår teknologi till den human diagnostiska marknaden är ett viktigt bevis för dess kliniska värde. Abreos har andra markörer inom cancer och autoimmunitet som kan adderas till vårt samarbete,” säger Anders Ingvarsson, CEO LifeAssays AB

  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Dokument & länkar