Aegirbio AB har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq Stockholm AB har idag den 22 juni 2020 godkänt Aegirbio AB (”Aegirbio” eller ”Bolaget”) för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.

I samband med noteringen har Bolaget valt att anlita Lago Kapital Ltd som likviditetsgarant för Bolagets aktie. Likviditetsgarantin börjar löpa från och med den 26 juni 2020.

Handel av aktier och teckningsoptioner i Aegirbio kommer inledas fredagen den 26 juni 2020, under kortnamnet AEGIR för Bolagets aktier samt AEGIR TO1 för Bolagets teckningsoptioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Linde, VD, AegirBio AB
Epost: 
mlinde@aegirbio.com
Telefon: +46 706730968

Om Aegirbio

Aegirbio är ett svenskt diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

För mer information, se Aegirbios hemsida www.aegirbio.com
Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Prenumerera

Dokument & länkar