• news.cision.com/
  • LifeAssays/
  • Bolagsstämma (andra kontrollstämman) i LifeAssays AB (publ) beslutar om fortsatt drift av bolagets verksamhet

Bolagsstämma (andra kontrollstämman) i LifeAssays AB (publ) beslutar om fortsatt drift av bolagets verksamhet

Report this content

Efter att styrelsen för LifeAssays upprättat kontrollbalansräkning som utvisat att bolagets eget kapital överstiger det registrerade aktiekapitalet kallade styrelsen, enligt vad aktiebolagslagen föreskriver, till extra bolagsstämma för prövning av om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämman).

Vid sådan extra bolagsstämma tidigare idag beslutade aktieägarna, i enlighet med styrelsens primära förslag, att bolagets verksamhet ska drivas vidare.

      

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Dokument & länkar