Första ordern till Accelerated Equine Health efter signering av Distributörsavtal. Ordervärdet är c:a 160 000 kr.

IDEON, Lund ⎯ Accelerated Equine Health (AEH) har lagt sin första order på reagens till ett värde av c:a 160 000 kr. Reagensen kommer att användas av större kunder där förbrukningen av tester per månad är hög.

“Vi har nu fått den första ordern från AEH efter signeringen av Distributöravtalet och kommer att omgående levererar en del av den, resten i början av nästa kvartal. Även andra kunder måste få sina reagens. Som meddelats tidigare har AEH lagt en prognos för att vara exklusiv Distributör för LifeAssays på hästmarknaden i USA. Den är 300 000 USD de första tolv månaderna och totalt på 2 400 000 USD över tre år. Den första ordern är resultatet av en medveten strategi att etablera MagniaReader Vet och SAA för häst som ”the test of choice” på större anläggningar i anslutning till välrenommerade tävlingsbanor. ” säger Anders Ingvarsson, CEO LifeAssays AB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar