• news.cision.com/
  • LifeAssays/
  • Insynspersoner och större aktieägare överlåter teckningsrätter vederlagsfritt till långsiktiga investerare

Insynspersoner och större aktieägare överlåter teckningsrätter vederlagsfritt till långsiktiga investerare

Report this content

Insynspersoneroch storägare i LifeAssays har överlåtit teckningsrätter som motsvarar cirka 4,1 MSEK eller cirka 16% av företrädesemissionen till långsiktiga professionella investerare

Inom ramen för den pågående företrädesemissionen i LifeAssays AB (publ) (”Bolaget”) så har ett antal insynspersoner och större aktieägare på förfrågan från professionella investerare och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare Eminova Partners AB överlåtit sammanlagt 9 151 185 teckningsrätter som de erhållit i företrädesemissionen till nämnda investerare. Detta motsvarar cirka 4,1 MSEK eller cirka 16% av företrädesemissionen.

Syftet med överlåtelserna är att ytterligare förstärka Bolagets aktieägarbas med långsiktiga professionella investerare. Överlåtelserna har skett vederlagsfritt och förvärvarna har förbundit sig att utnyttja samtliga teckningsrätter till att teckna nya aktier i den pågående företrädesemissionen. Bland nämnda investerare kan nämnas John Fällström och Fredrik Lundgren.

VD Anders Ingvarsson kommenterar: “Det känns mycket bra att få ombord dessa professionella och långsiktiga investerare, vilket är oerhört positivt både för Bolaget och våra aktieägare. Denna transaktion är ett styrketecken och tillsammans med befintliga teckningsåtaganden innebär detta att en stor del av emissionen kommer att tecknas utan att garantiåtaganden behöver tas i anspråk.”

För mer information om Företrädesemissionen, se Bolagets prospekt som offentliggjordes den 5 juli 2019.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom patientnära diagnostik. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar