LIFEASSAYS:    LifeAssays får order på 20 instrument till USA.

IDEON, Lund ⎯ LifeAssays® Partner i USA har lagt en order på 10 st VetReader och 10 st MagniaReader plus reagens till ett sammanlagt värde av 255 000 Kr. Instrumenten skall placeras på kliniker som idag utvärderat eller just avslutar sina utvärderingar av våra produkter.

“Vi har genomfört, och är i slutfasen av utvärdering av både vår hund och katt test samt den nyligen lanserade testen för SAA. För hund- och katt testerna arbetar vi på kedjor med över 80 kliniker medan testen för SAA hos häst finns på större kliniker i anslutning till tränings och tävlingsanläggningar.

De resultat vi sett, och kommentarerna från de olika utvärderingarna, är mycket positiva”. säger Anders Ingvarsson, VD i LifeAssays® AB

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar