LifeAssays - kvartalsrapport Q2 2018

Nettoomsättningen i koncernen, likväl som moderbolaget, uppgick under kvartalet till 1 345 tkr vilket var 24% lägre än motsvarande kvartal föregående år och 1% lägre än det närmast föregående kvartalet.

  • Extra bolagsstämma med beslut om nyemission (100% säkerställd av teckningsförbindelser och emissionsgaranter) uppgående till 22,2 mkr
  • Distributionskontrakt i Norden tecknades med Woodley
  • Samarbete med Abreos för POC tester för cancer och autoimmuna sjukdomar
  • Den unika engångstesten har gått in i ”Fas II”

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar