LifeAssays: Framgångsrik lansering av Accelerated Equine Health, ger prognos på 300 000 USD under det första året, i ett formellt Distributionsavtal.

IDEON, Lund ⎯ Accelerated Equine Health (AEH) har arbetat med lanseringen av LifeAssays test för häst SAA i USA under ett s.k. Letter of Intent. Återkopplingen från marknaden och kunder gör att AEH nu velat formalisera vårt samarbete genom ett Distributionsavtal. Avtalet innehåller bl.a prognoser för de tre första årens inköp från deras sida varav försäljningen till dem under år ett uppskattas till 300 000 USD.

“LifeAssays har i samarbete med AEH under hösten och början av detta år arbetat fram en plan för SAA och hästmarknaden i USA. Den senaste tiden har det blivit allt tydligare att AEH får mycket bra återkoppling från marknaden vad gäller vårt testsystem och dess nytta. SAA är en känd markör för inflammation hos häst och kunderna upplever att vårt MagniaReader system har fördelar framför det som erbjuds idag. Vi har tagit beslutet att AEH skall få verka som vår exklusiva representant i USA förutsatt att de köper produkter till minimivärde varje år. Under år ett förväntar vi oss därför en fakturering på minst 300 000 USD,” säger Anders Ingvarsson, CEO LifeAssays AB

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar