LifeAssays: korrigerande info gällande veckodagar för Extra bolagsstämma

I samband med bolagets publicering av kallelsen till den Extra bolagsstämman den 5 april var några veckodagar i löptexten felaktiga.

Korrekta veckodagar & datum är följande:

Fredagen den 29 mars: avstämningsdag

Måndagen den 1 april: sista dag anmälan för deltagande

Fredagen den 5 april, kl 13.00: Extra bolagsstämma

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar