LifeAssays® och Alere fördjupar sitt samarbete på veterinärmarknaden i Norden.

Som meddelades på LifeAssays® bolagsstämma den 13 maj kommer Bolaget och Alere fördjupa samarbetet på veterinärmarknaden i Norden.

Bolagen har beslutat att gemensamt bearbeta den Nordiska marknaden för veterinär diagnostik. Alere har genom åren byggt upp en god närvaro på veterinärkliniker runt om i Norden för LifeAssays® produkter. LifeAssays har i den processen bidragit med stöd till kunder likaväl som till Aleres försäljningspersonal. Genom denna överenskommelse kommer LifeAssays att ha direktkontakt med veterinärkliniker och sälja bolagets egna produkter för Hund, Katt och Häst, parallellt med Alere själv.

“För LifeAssays är det viktigt att bolaget får denna direktkontakt med våra kunder. Att det kan göras tillsammans med dagens distributör Alere ser vi som en stor fördel. LifeAssays® och Alere kommer tillsammans fortsätta att ge existerande och kommande kunder det support Alere gjort sig känt för. För oss i LifeAssays öppnar detta för möjligheten att till fullo dra nytta av vår den expertis vi byggt upp runt våra produkter genom åren, i försäljningsarbetet av våra tester i Norden” säger Anders Ingvarsson, VD i LifeAssays

 

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson på telefon 046-286 54 00 eller email: info@lifeassays.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 maj 2015 kl. 10:30.

Prenumerera