LIFEASSAYS: Utfall Unitemission i LifeAssays AB

IDEON, Lund ⎯  Unitemissionen i LifeAssays AB (publ) med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 8 december 2017, tecknades till 42,4 procent. 41,9 procent har tecknats med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 8,8 MSEK. 0,5 procent har tilldelats personer som anmält om teckning utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,1 MSEK.

Genom unitemissionen tillförs LifeAssays AB (publ) 8,9 MSEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet kommer att öka med 8 882 KSEK från 41 915 KSEK till 50 797 KSEK och antalet aktier kommer att öka med 444 106 449 aktier från 2 095 737 171 aktier till 2 539 843 620 aktier när unitemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar