LifeAssays kassaflödespositivt under andra halvåret 2020

Styrelsen för LifeAssays AB (publ)) har idag tagit nästa steg i att få ett livskraftigt bolag genom att signera avtal om utvecklingsarbete som kommer att generera mellan 1,5 och 1,8 miljoner kr under återstoden av 2020 samt att konvertera delar av bolagets utestående lån.

LifeAssays har tecknat ett avtal kring utvecklingsarbete med AegirBio AB. Projektets huvudsyfte är att ta fram tester för biologiska läkemedel utanför det redan prioriterade arbetet med Herceptin. Betalningen blir cirka 350 000 kr per månad. Detta i kombination med de kraftiga besparingar som bolaget har genomfört det senaste året samt övriga affärer gör att andra halvåret beräknar styrelsen att bolaget kommer ha positivt kassaflöde.LifeAssays har också konverterat en stor del av en extern långivares lån till bolaget som ett ytterligare steg i att säkerställa bolaget finansiering långsiktigt. Konvertering sker enligt befintligt avtal och till teckningskursen 0,55 kr.

”Jag är oerhört glad över att besparingarna har gett resultat och att tillsammans med ordern från Aegirbio, vår försäljning samt att vår externa långivare är villig att konvertera stora delar av sitt lån gör att vi bedömer att LifeAssays kommer att visa ett positivt kassaflöde under andra halvan av detta år. Detta är historiskt för bolaget och jag vill tacka alla som har bidragit till att ta oss hit”, säger vd Anders Ingvarsson.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar