LifeAssays stärker bolagets skydd av nyckelteknologi genom godkännandet av patent i Europa

Report this content

Magnasense Technologies Oy har fått godkännande av Europeiska Patentmyndigheten för sitt s.k. 3D patent. Detta patent möjliggör testandet av flera analyter på samma test strip i vår PoC plattform MagniaReader och är applicerbart inom human- likaväl som veterinärmedicin.

”Vi utvecklar nya tester för ”Point of Care” applikation inom humanmedicin på vår MagniaReader och förbereder lanseringen av vår nästa generation veterinärtester på MagniaReader Vet. Att vi nu har ytterligare ett nyckelpatent godkänt av Europeiska patentverket stärker naturligtvis skyddet för vår teknologi lång tid framöver och påverkar värdet i vårt bolag positivt” säger Anders Ingvarsson.

     

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Dokument & länkar