Nytt affärsområde: Aegirbios teknologi kan påvisa immunitet mot Corona virus.

Report this content

Aegribios tekonlogi öppnar nya möjligheter inom kontroll av immunitet efter smitta eller vaccinering mot virus. De Veritopmolekyler som är en bärande del i Aegirbios verksamhet inom precis dosering av biologiska läkemedel kan användas som bas i tester av patienters immunitet (antikroppar). Ett exempel är immunitet mot Coronavirus.

Aegirbio kan med sina Veritop molekyler efterlikna de proteiner som biologiska läkemedel binder till och på så sätt detektera, i ett enkelt blodprov, koncentrationer av dessa läkemedel. På samma sätt kan Veritoper på ett mycket exakt sätt efterlikna de proteiner som kroppens egna immunförsvar binder till vid immunitet mot exempelvis Coronavirus efter en infektion eller vaccinering.

Aegirbio har nu möjlighet att öppna ett helt nytt affärsområde inom antikroppstester mot bakterier och virus genom att erbjuda exakta tester baserade på Veritopers förmåga att kopiera de delar av virus och bakterier som immunsystemets antikroppar binder till och på så sätt påvisa äkta immunitet mot sjukdomen. Långsiktigt kommer detta vara en viktig del av det grundläggande tester som man globalt kommer att behöva.

”Vi har sedan utbrottet av Coronaviruset diskuterat styrkan för Aegirbio i att kunna erbjuda tester av personers immunitet där Veritoper, med sin förmåga att precist efterlikna de naturligt förekomma bindningsställena på virus och bakterier, har möjligheten att ge mer precisa resultat än dagens testmetoder. Kombinationen av våra nyckelteknologier Veritope™ och MagniaReader MIA gör att vi kan öppna för mycket säkert testande av immunitet även utanför det Centrala laboratoriet. Snabbheten som vi har lyckats utreda och bestämma hur vi skall gå till väga är oerhörd. Det är dessutom glädjande att vi kommer att kunna bidra till den globala hälsan på ett avgörande sätt ”, säger Anders Ingvarsson, tillförordnad CEO i Aegirbio

En grundläggande utmaning som vi står inför under denna pandemi är att avgöra vem som redan har haft viruset, även om de var asymptomatiska. Beslut om folkhälsa kommer att behöva denna information, och den kan hämtas från antikropparna i blodet efter virusinfektion. Detektering av dessa antikroppar med Veritopes är i huvudsak samma vetenskapliga problem som vi hanterar när terapeutisk dosövervakning av antikroppsläkemedel. De teknologiplattformar som vi har satt ihop i Aegirbio är perfekta för den här utmaningen och kan mycket väl ge större noggrannhet än den första vågen av tester som rusade på marknaden. Att få det rätt är av största vikt. För detta ändamål har Abreos Biosciences lämnat in en ansökan till den amerikanska regeringen för att påskynda utvecklingen av en Veritope baserad test och dess integration i MagniaReader-plattformen.” säger Dr Bradley Messmer CEO och huvudägare i Abreos Biosciences

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Dokument & länkar