Nytt antal aktier i LIFEASSAYS AB (PUBL) per den 29 DeCEMBER 2017

Antalet B-aktier i LifeAssays AB (publ) har under december månad, i samband Unitemissionen, ökat med 441 106 449 st. Aktiekapitalet ökade med 8 882 128,98 kr. 

Vid utgången av december månad 2017 uppgår det antalet B-aktier till 2 539 843 620 st och bolagets aktiekapital till 50 796 872,40 kr.

Handelns med BTU kommer upphöra den 3 januari 2018. De nya aktierna och teckningsoptionerna av serie 2017/2018 kommer tas upp till handel den 9 januari.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar