Nytt antal aktier i LifeAssays AB (Publ) per den 31 juli 2020

Antalet B-aktier i LifeAssays AB (Publ) har under juli månad, i samband med en riktad nyemission om 6 499 998 nya aktier samt en kvittningsemission om 3 636 363 nya aktier, ökat med totalt 10 136 361 nya aktier. Samtidigt har bolagets aktiekapital ökat med 608 181,66 kronor

Vid utgången av juli månad 2020 uppgår antalet B-aktier till 75 303 834 aktier och aktiekapitalet uppgår till 4 518 230,04 kronor.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar