Offentliggörande av emissionsprospekt.

IDEON, Lund ⎯ Bifogat finns prospektet för den emission som LifeAssays® AB  (publ):s extra bolagsstämma beslutade om den 12 november 2013.

Lund den 14 november 2013

Styrelsen

 

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson på telefon 046-286 54 00 eller email: info@lifeassays.com