Styrelsen för LifeAssays AB (publ) har beslutat om byte av lista till NGM Nordic SME som ett nästa steg i besparingsplanen

Som ett nästa steg i LifeAssays besparingsplan har bolaget ansökt om avnotering från NGM Main Regulated Equity och samtidigt ansökt om notering på NGM Nordic SME. Preliminär sista dag för handel på Main Regulated Equity blir fredagen den 14 augusti och preliminär första dag för handel på Nordic SME blir måndagen den 17 augusti. Det slutliga datumet kommer att meddelas så snart det har fastställts av NGM.

”Detta stärker oss ytterligare i arbetet med att bli kassaflödespositiva under andra halvåret 2020. NGM Nordic SME är en lista där kostnader och administration passar LifeAssays betydligt bättre i dagsläget. Genom listbytet kommer bland annat den interna administrationen, såsom rapportering, redovisning och revision att effektiviseras och vi förväntar oss att spara mellan 500 och 700 KSEK per år, resurser som vi kan lägga på verksamhetens utveckling i stället”, säger vd Anders Ingvarsson.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar