Tidigareläggande av delårsrapport

IDEON, Lund :

Styrelsen i LifeAssays AB (publ) har beslutat att tidigarelägga delårsrapporten för perioden januari – september 2014. Nytt rapportdatum är måndagen den 13 oktober 2014, tidigare rapportdatum var 24 oktober 2014.

Styrelsen

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

 

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson på telefon 046-286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LifeAssays AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 september 2014 kl. 13:20