Utfall i LifeAssays nyemission

Utfallet i den riktade nyemissionen i LifeAssays AB (publ), som beslutades och offentliggjordes den 15 juni 2020, visar att 6 499 998 B-aktier har tecknats.

Genom den riktade nyemissionen tillförs bolaget 3 899 998,80 kronor före emissionskostnader.

Aktiekapitalet kommer att öka med 389 999,88 kronor från 3 910 048,38 kronor till 4 300 048,26 kronor och antalet aktier kommer att öka med 6 499 998 B-aktier från 65 167 473 B-aktier till 71 667 471 B-aktier när nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

För mer information hänvisas till pressmeddelandet av den 15 juni 2020.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com

Prenumerera

Dokument & länkar