Stärkt organisation mot sjukvården i Sverige

Report this content

LifeClean International AB (publ) meddelar utökat samarbete med PartnerMed A/S som stärker LifeCleans organisation och närvaro gentemot den svenska sjukvården.

Genom framgångsrikt samarbete med PartnerMed har LifeClean redan erhållit en betydande del av den norska sjukvårdsmarknaden, vilket framgår av LifeCleans nyligen offentliggjorda ramavtal till samtliga norska sjukhus. Samarbetet fortsätter nu i Sverige där PartnerMeds upphandlingsorganisation och medarbetare från och med den 1 oktober bearbetar den svenska sjukvården med närvaro mot samtliga sjukhus och vårdupphandlingar.

”PartnerMed är en viktig samarbetspartner till LifeClean. Det utökade samarbetet kommer leda till att vi intensifierar arbetet mot upphandlingar samt ökar vår närvaro med fysiska besök, försäljning och information på den svenska marknaden. För LifeClean är det viktigt att efter pandemin öka närvaron mot sjukvården och detta är en del i den strategin.” säger Fredrik Löf, tf. VD för LifeClean International.

PartnerMed omsätter ca 100 mkr och räknar med en kraftigt ökande verksamhet framöver även i Sverige.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Löf, tf VD, LifeClean International AB
E-post:
fredrik.lof@lifeclean.se
Telefon: +46 70-629 28 81

Om LifeClean International
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar