Halvårsrapport 2011

Kvartal 2, april - juni 2011

  • Ny organisation och nya medarbetare stärker bolagets utvecklingskapacitet och affärsmässighet väsentligt
  • Vid årsstämman den 2 maj väljs Sven Löfquist till ny styrelseledamot
  • Drivelektroniken utvecklas och uppfyller bolagets krav

 

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • LightLab tillsammans med institutionen för Teoretisk Kemi vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) beviljas ett bidrag

 

För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Mob: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Mob: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Forskningen sker i Göteborg och laboratorieverksamheten är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLabs teknologi är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar