LightLab erhåller order på referensprodukter för UV-rening

  • Order på referensprodukter från en ledande tillverkare av UV-reningsutrustning 
  • Ordern ska levereras under innevarande kvartal
  • Viktigt steg i marknadsetableringen av Bolagets teknik för UV-lampsystem

LightLab har erhållit en order från en ledande global tillverkare av UV-reningsutrustning. Ordern avser referensprodukter för utvärdering av Bolagets UV-lampsystemteknik och ska levereras under innevarande kvartal. Värdet uppgår till drygt 10 TSEK. LightLab ser ordern som ett viktigt steg i samarbetet mellan parterna och i marknadsetableringen av Bolagets teknik för UV-lampsystem.

Ordern följer efter en tids dialog mellan bolagen, utbyte av teknikinformation och en efterföljande analys som tillverkaren av UV-reningsutrustning utfört. LightLab ser ordern som ytterligare en indikation på att dess teknik för UV-lampsystem tillför UV-reningsmarknaden egenskaper som är av väsentligt värde i ett antal tillämpningar.

”Vi ser ordern som ett viktigt steg, både för marknadsetableringen av vår UV-lampsystemteknik och för samarbetet mellan parterna. Vår förhoppning är den ska leda vidare till ett bredare samarbete och följas av större affärer.”, säger Johan Tingsborg, VD LightLab.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017 kl. 07:30 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med fokus på UV-rening, EEE Light® Technology. LightLab har cirka 4 300 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.