LightLab har tecknat ett Letter-of-Intent med Nanotechnologies and Nanomaterials Centre of the Russian Republic of Mordovia (NNCM)

LightLab har tecknat ett Letter-of-Intent med Nanotechnologies and Nanomaterials Centre of the Russian Republic of Mordovia (NNCM), ett bolag som är anslutet till RUSNANOs fond för infrastruktur och utbildningsprogram.

LightLab Sweden AB och NNCM har tecknat ett Letter-of-Intent. Parternas ambitioner är inleda ett samarbete i augusti 2014 och nu tittar man tillsammans på grunder och förutsättningar för en industrialisering av EEE Light® technology. Det potentiella samarbetet bygger på LightLabs teknologi och marknadskompetens, samt på RUSNANOs och deras partners kompetens att få ut tekniken på marknaden och att utföra ytterligare produktutveckling.

LightLab och RUSNANO-gruppen har fört dialog under en längre tid och båda parter bedömer nu att tiden är mogen för att ta nästa steg. Det övergripande målet är att skapa ett industriellt samarbete inom såväl produktion som forskning och utveckling, med den ryska marknaden för allmänbelysning som grund för samarbetet.

”Uppdraget för RUSNANO-gruppen är att bygga upp en nanoindustri i Ryssland och att bli den ledande ryska teknikinvesteraren i världen, och att före utfallet av 2020 ta en position som en av världens högst rankade investerare i högteknologiska företag. Att få inleda ett samarbete med en så ambitiös organisation är mycket uppmuntrande och stimulerande. Vi vill ta vår teknik till marknaden med en kunnig och finansiellt stark partner och RUSNANO matchar den bilden mycket bra”, säger Jan-Erik Lennefalk, VD LightLab.

”Ett samarbete med LightLab är helt i linje med RUSNANO-organisationens ambition att investera i ny avancerad nanoteknik, som har en tydlig kommersialiseringspotential och som motsvarar kraven hos ryska slutkunder”, säger Dmitry Krakhin, VD, NNCM.

För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Tel: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Tel: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig belysningsteknologi. LightLabs unika EEE Light™ Technology har fördelar som gör den till ett utmärkt alternativ på storvolymsmarknaden för belysning. Teknologin erbjuder ett alternativ som är energisnålt, kostnadseffektivt och kvicksilverfritt på en och samma gång. Lamporna har behagliga ljusegenskaper, tänds direkt och fungerar tillsammans med smart elektronikstyrning. Verksamheten bedrivs i Sverige och i ett helägt dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLab har ca 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.