LightLab inleder rekrytering av ny VD för att stärka företagets arbete med kommersialisering av bolagets UV teknik

Styrelsen i LightLab har fattat beslut att påbörja en rekryteringsprocess av en ny VD. Syftet är att stärka bolagets arbete med kommersialisering av bolagets UV-produkter för rening av vatten, luft, ytor och livsmedel. Bolagets långsiktiga mål är att bli en ledande global aktör i UV-reningsmarknaden där tillämpningarna och marknadspotentialen bedöms växa kraftigt under kommande år. Nuvarande VD, Johan Tingsborg, kommer att arbeta kvar i en nyckelroll i bolagets ledning.

”Johan Tingsborg har gjort mycket värdefulla insatser under de gångna åren bl. a. att rekrytera mycket kompetenta medarbetare till bolaget samt utveckla produkter baserade på LightLab’s teknologi för den pågående kommersiella lanseringen. Vi ser med tillförsikt fram emot att förstärka bolaget med en VD med gedigen kommersiell bakgrund och kompetens som tillsammans med övriga i bolagets ledning kan göra LightLab till ett globalt ledande bolag inom sitt område. Johan Tingsborg kommer att leda bolaget tills en ny VD är utsedd och på plats”, säger Anders Frisk, styrelseordförande i LightLab.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Anders Frisk, Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 70 420 4487 
E-post: andersfrisk67@gmail.com 

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 maj 2019 kl. 07.30 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder teknik för hållbar framställning av UV-ljus, EEE Light®, för desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor. LightLab har cirka 3 800 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm. Telefon: 08-463 80 00, Epost: certifiedadviser@penser.se

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.