LightLab och Wallenius Water stärker samarbete

  • Parterna tecknar ett tilläggsavtal till gällande licens- och utvecklingsavtal
  • Stärker samarbete kring marknadsintroduktion och försäljning av vattenreningsprodukt
  • Ger LightLab möjlighet till tidigare och större intäkter

LightLab och Wallenius Water har tecknat ett tilläggsavtal till det gällande licens-och utvecklingsavtal som tecknades i november 2015. Tilläggsavtalet reglerar industrialisering, marknadsintroduktion och försäljning av den vattenreningsprodukt från Wallenius Water, för vilken LightLab utvecklat UV-ljuskälla och drivelektronik.

Konkret innebär tilläggsavtalet att Lightlab och Wallenius Water stärker samarbetet kring industrialisering, marknadsintroduktion och försäljning av den aktuella vattenreningsprodukten. Tilläggsavtalet innehåller även en förändrad ersättningsmodell mellan parterna. Istället för en royalty per såld enhet till Wallenius Waters vattenreningsprodukt erhåller LightLab med det nya tilläggsavtalet en del av de totala intäkterna från försäljning av slutprodukten, alltså den aktuella vattenreningsprodukten.

Syftet med det nu tecknade tilläggsavtalet är att möjliggöra snabbare och effektivare industrialisering, marknadsintroduktion och försäljningstillväxt samt att öka flexibiliteten avseende möjliga affärer med tredje part. Målet är att ha marknadskanaler etablerade inom sex till tio månader.

För LightLab innebär tilläggsavtalet att Bolaget tar en mer aktiv roll i kommersialiseringen av själva vattenreningsprodukten, och samtidigt ges möjlighet till både tidigare och större intäkter från samarbetsprojektet. Då det rör sig om en ny innovativ produkt är det idag omöjligt att med rimlig säkerhet precisera storleken på dessa intäkter men utförda marknadsundersökningar pekar på en betydande global marknadspotential.

”För LightLab som teknikleverantör är det värdefullt att kunna ta en aktiv roll även för slutprodukten ett steg upp i värdekedjan, i detta fall en vattenreningsprodukt för konsumentmarknaden, och vi ser tydliga kommersiella fördelar i att ta detta steg inom samarbetet med Wallenius Water”, säger Johan Tingsborg, VD LightLab.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 07:30 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med fokus på UV-rening, EEE Light® Technology. LightLab har cirka 4 300 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.