LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2016

APRIL – JUNI 2016

  • Två tillverkare av speciallampor och en tillverkare av UV-reningsutrustning inledde utvärdering av LightLabs ljusextraktionsteknik.
  • Samarbetsprojekten med Wallenius Water respektive Nanyang Technological University (NTU Singapore) fortlöper båda enligt plan.
  • LightLab betalade i april hela sin del för det pågående tvååriga samarbetsprojektet med NTU Singapore.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Under juli genomfördes en riktad emission, vilken tillförde Bolaget 5,5 mkr.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Jan Rynning, Ordförande LightLab Sweden AB (publ) 
Tel: 46 (0)703 51 00 05

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med fokus på UV-rening, EEE Light® Technology. LightLab har cirka 4 500 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Taggar: