LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport, januari-juni 2017

APRIL – JUNI 2017

  • I april genomfördes en riktad emission, vilken tillförde Bolaget ca 11 mkr.
  • I maj tecknades ett tilläggsavtal till gällande licens- och utvecklingsavtal med Wallenius Water. Genom tilläggsavtalet stärks samarbetet kring marknadsintroduktion och försäljning av den vattenreningsprodukt för vilken LightLab utvecklat UV-ljuskälla och drivelektronik.
  • Bolaget erhöll i maj också en mindre provserieorder på UV Boost från en ledande speciallamptillverkare.
  • I juni erhöll Bolaget en mindre order på referensprodukter från en ledande tillverkare av UV-reningsutrustning.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • LightLab och Arklite Speciality Lamps tecknade i juli ett samarbetsavtal. Avtalet omfattar tekniklicensiering, försäljning och produktion med målet att Arklite innan årsskiftet ska ha etablerat volymproduktionskapacitet för EEE Light®-baserade kvicksilverfria UV-lampor och därefter kunna påbörja försäljning och volymleveranser.
  • LightLab inledde i juli också provserieleveranser av UV-chip för UV-desinfektion. Den första leveransen utgjordes av en mindre provserie till en större global tillverkare av vitvaror och andra apparater.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: info@lightlab.se

Denna information är sådan information som LightLab Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 07:30 CET.

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med fokus på
UV-rening, EEE Light®. LightLab har cirka 4 300 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Taggar: