LightLab Sweden AB (publ) Halvårsrapport januari – juni 2012

Kvartal 2, mars – juni 2012

  • LightLab medverkar på Green Lighting Shanghai 2012
  • LightLab medverkar på Phosphor Global Summit 2012 i Scottsdale, Arizona
  • Avtal skrivs med brittiska Intralink som affärs- och finansiell rådgivare samt med amerikanska advokatfirman Dorsey som legal partner med internationell kompetens


Händelser efter rapportperiodens utgång

  • MOU undertecknas med Kinesiska partners
  • Utvärdering av LightLabs teknik görs av tredje part

För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Mob: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Mob: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Forskningen sker i Göteborg och laboratorieverksamheten är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLabs teknologi är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.