LightLab Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 3, juli-september 2015

JULI – SEPTEMBER 2015

  • Samarbetet med NTU ger tidiga resultat i form av en gemensam patentansökan kring att öka energieffektiviteten för UV-ljuskällor genom s.k. ljusextraktionsteknik.
  • Utveckling och verifiering av UV-ljusextraktionstekniken påbörjas av LightLab i Uppsala.
  • Vid en extra bolagsstämma 20 juli beslutades att bolagets aktiekapital ska minskas genom att ändra aktiens kvotvärde. Efter verkställd minskning uppgår bolagets aktiekapital till 4 104 475,30 kronor.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • LightLab och Wallenius Water tecknar ett licens- och utvecklingsavtal med målet att lansera en produkt 2016. Avtalet medför att LightLab genererar sina första kundintäkter och uppfyller mål för år 2015.
  • LightLab informerar, efter teknisk verifiering, om ljusextraktionstekniken, en ny potentiell affärsmöjlighet baserad på LightLabs nanoteknik.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Johan Tingsborg, VD
Tel: 46 (0)8 442 0550
E-post: info@lightlab.se

Jan Rynning, Ordförande LightLab Sweden AB (publ) 
Tel: 46 (0)703 51 00 05

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, är ett utvecklingsföretag som utvecklar teknologi för kostnadseffektiv och miljövänlig framställning av ljus med fokus på UV-rening, EEE Light® Technology. LightLab har cirka 3 600 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Taggar:

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.