LightLab Sweden AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i LightLab Sweden AB (publ) (“LightLab”) har upprättat ett prospekt med anledning av förestående nyemission med företrädesrätt för LightLabs aktieägare. Prospektet har idag, den 29 september 2014, godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på LightLabs hemsida, www.lightlab.se och på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida, www.penser.se.

För frågor hänvisas till:

Jan-Erik Lennefalk
Tel: 46 (0) 702 51 91 92

Per Olsson, IR-ansvarig
Tel: 46 (0)730 80 49 59
E-post: per.olsson@lightlab.se

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig belysningsteknologi. LightLabs unika EEE Light™ Technology har fördelar som gör den till ett utmärkt alternativ på storvolymsmarknaden för belysning. Teknologin erbjuder ett alternativ som är energisnålt, kostnadseffektivt och kvicksilverfritt på en och samma gång. Lamporna har behagliga ljusegenskaper, tänds direkt och fungerar tillsammans med smart elektronikstyrning. Verksamheten bedrivs i Sverige och i ett helägt dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. LightLab har ca 4 000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.

Om oss

LightLab Sweden AB utvecklar, marknadsför och säljer teknologi för kostnadseffektiv och hållbar framställning av ljus med fokus på tillämpningar inom UV-rening av vatten, luft och ytor. Kärnan i Bolagets teknologi, vilken marknadsförs under namnet EEE Light®, utgörs av material- och processteknik för kostnadseffektiv tillverkning av nanostrukturer kombinerad med innovativa elektroniklösningar.