Luci Intressenter begär tvångsinlösen och LightLab ansöker om avnotering

Report this content

Luci Intressenter AB (“Luci Intressenter”) offentliggjorde den 4 februari 2020 att bolaget, efter utgången av den förlängda acceptfristen, innehar ca 92,4 procent av det totala antalet aktier och röster i LightLab Sweden AB (”LightLab”). 

Luci Intressenter har meddelat LightLabs styrelse att bolaget beslutat att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier. 

Mot bakgrund av det ovanstående anser styrelsen i LightLab att det inte längre är motiverat för LightLab att verka i en noterad miljö och har därför beslutat att ansöka om avnotering av LightLabs B-aktie från Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel i LightLabs B-aktie kommer att meddelas snarast efter att besked därom erhållits från Nasdaq.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:

Anders Frisk, Styrelseordförande
Tel: +46 (0) 70 420 4487 
E-post: andersfrisk67@gmail.com 

Detta är LightLab Sweden AB
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar och erbjuder under varumärket EEE Light® teknik och produkter för hållbar desinfektion av vatten, luft, livsmedel och ytor med hjälp av UV-ljus. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm. Telefon: 08-463 80 00, Epost: certifiedadviser@penser.se