Ny svenskutvecklad UVC-teknik bevisat effektiv mot coronaviruset

Report this content

LightLab Sweden har utvecklat en ny UVC-teknologi kallad PureFize® för att permanent inaktivera bakterier och virus. I en ny studie har man bevisat att tekniken är effektiv för att inaktivera förekomsten av SARS-Cov-2. Studien som genomförts vid University of Siena i Italien visar att PureFize kan inaktivera förekomsten av SARS-CoV-2 till >99.9999% på ytor som vi kommer i kontakt med dagligen.

Studien har genomförts vid University of Siena, Italien, tillsammans med SAES Group och har nyligen publicerats i International Journal of Environmental Research and Public Health. Resultaten visar att den nya svenska UVC-teknologin PureFize inaktiverar 99.9% av SARS-CoV-2-viruset på tre minuter och hela 99.9999% på mindre än tio minuter.

Ett väldigt gott resultat att inaktivera SARS-CoV-2 och vi är glada över att kunna presentera det första vetenskapliga beviset för denna UVC-desinfektionsteknologi, som kan komma att spela en viktig roll i att inaktivera SARS-CoV-2 men även andra virus eller bakterier, t.ex. på föremål som vi dagligen kommer i kontakt med, säger Professor Gabriele Messina, MD, Lektor i Allmän och Tillämpad Hygien (Folkhälsa), University of Siena, Italien.

PureFize UVC-desinfektionsteknologi är en ny och hållbar lösning utvecklad av det svenska cleantechföretaget LightLab Sweden. Till skillnad från annan UVC-teknologi använder PureFize varken kvicksilver eller LED för att generera UVC-ljus. LightLab Sweden har istället utvecklat en ny typ av teknologi som genererar ett mer effektivt ljusspektrum, detta i syfte att inaktivera bakterier och virus permanent, mer effektivt och samtidigt vara mindre känsligt för yttre omsändingheter som t.ex. temperatur. PureFize skyddas idag av 118 godkända patent och ytterligare 37 patentansökningar väntar på godkännande.

Många företag på marknaden hävdar att deras produkter inaktiverar SARS-CoV-2 på olika ytor, men få har faktiskt genomfört vetenskapliga tester av sina produkter. Vetenskaplig validitet är viktigt för oss. PureFize gör det möjligt att integrera UVC-desinfektion på ett säkert och hållbart sätt. Vi strävar efter att höja standarden för desinfektion med hjälp av vårt nya UVC-ljus och visa att PureFize kan vara effektivt för att inaktivera bakterier och virus, men också hållbart genom att minimera teknologins påverkan på miljön, säger Rune Torbjörnsen, VD på LightLab Sweden.
 

PureFize-teknologin erbjuder integrationsmöjligheter för många typer av applikationer i såväl befintliga som nya produkter utan omfattande produktutveckling. LightLab Sweden har flera pågående projekt med samarbetspartners som vill integrera en effektiv, säker och hållbar UVC-lösning i sina produkter.
 

Det här är bara första steget för att höja standarden för desinfektion med UVC och bevisa att PureFize-teknologin är extremt effektiv mot bakterier och virus. Förutom studien om SARS-CoV-2 från Italien har vi även vetenskapliga studier som visar att tekniken är effektiv mot flera andra vanliga virus och bakterier, t.ex. E.coli, salmonella och stafylokocker. PureFize unika effekt och tillförlitlighet möjliggör många olika tillämpningsområden allt från värme- och kylskåp, ventilationssystem till offentliga miljöer och sjukhus där högre nivåer på renlighet efterfrågas. Vi vill hjälpa till att som en bricka i spelet bidra till ett friskare och säkrare vardagsliv för människor, säger Fredrik Forssell, marknadschef på LightLab Sweden.

För ytterligare information angående detta pressmeddelande vänligen kontakta:Rune Torbjörnsen, VD
Tel: 46 (0)8 442 05 50
E-post: 
rune.torbjornsen@lightlab.se

Om PureFize®:

PureFize är en säker och effektiv teknologi för att desinfektera ytor, mat, vätskor och luft. Med en världsledande patentskyddad nanoteknologi framkallar PureFize ett unikt och brett UVC-spektrum där alla bakterier och virus, inkluderat SARS-CoV-2, förstörs ner till nivåer som de inte kan återskapa sig själva från. PureFize är energieffektivt, hållbart, kvicksilverfritt, icke-ozonframkallande och garanterar minimal värmeeffekt. PureFize är skyddat av 118 beviljade patent och 37 patent som väntar på godkännande. Teknologin är utvecklad av LightLab Sweden och utformad för integration med kommersiella och konsumentapplikationer och produkter.

www.purefize.com

 

Om LightLab Sweden:

LightLab Sweden är ett cleantechbolag som utvecklar och tillverkar det hållbara patentskyddade UVC-ljustekniken PureFize, som kan användas för desinfektion av ytor, mat, luft och vätskor. Vår mission är att integrera desinfektion i vardagslivet för att tillgängliggöra bättre hälsa och miljö för fler. LightLab Sweden är baserade i Uppsala, Sverige, och samarbetar med globala partners och ledande internationella universitet för att introducera smart UVC-strålning i applikationer för industri och konsumentmarknad.
www.lightlab.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

Ett väldigt gott resultat att inaktivera SARS-CoV-2 och vi är glada över att kunna presentera det första vetenskapliga beviset för denna UVC-desinfektionsteknologi, som kan komma att spela en viktig roll i att inaktivera SARS-CoV-2 men även andra virus eller bakterier, t.ex. på föremål som vi dagligen kommer i kontakt med.
Professor Gabriele Messina, MD, Lektor i Allmän och Tillämpad Hygien (Folkhälsa), University of Siena, Italien
Många företag på marknaden hävdar att deras produkter inaktiverar SARS-CoV-2 på olika ytor, men få har faktiskt genomfört vetenskapliga tester av sina produkter. Vetenskaplig validitet är viktigt för oss. PureFize gör det möjligt att integrera UVC-desinfektion på ett säkert och hållbart sätt. Vi strävar efter att höja standarden för desinfektion med hjälp av vårt nya UVC-ljus och visa att PureFize kan vara effektivt för att inaktivera bakterier och virus, men också hållbart genom att minimera teknologins påverkan på miljön.
Rune Torbjörnsen, VD på LightLab Sweden
Det här är bara första steget för att höja standarden för desinfektion med UVC och bevisa att PureFize-teknologin är extremt effektiv mot bakterier och virus. Förutom studien om SARS-CoV-2 från Italien har vi även vetenskapliga studier som visar att tekniken är effektiv mot flera andra vanliga virus och bakterier, t.ex. E.coli, salmonella och stafylokocker. PureFize unika effekt och tillförlitlighet möjliggör många olika tillämpningsområden allt från värme- och kylskåp, ventilationssystem till offentliga miljöer och sjukhus där högre nivåer på renlighet efterfrågas. Vi vill hjälpa till att som en bricka i spelet bidra till ett friskare och säkrare vardagsliv för människor.
Fredrik Forssell, marknadschef på LightLab Sweden