Flaggningsmeddelande i Vadsbo SwitchTech Group AB

Report this content

 

Vadsbo SwitchTech Group AB meddelar härmed att EMK Holding AB har passerat gränsvärden för flaggning till följd av den emission som Vadsbo SwitchTech Group AB genomfört under maj månad, där EMK Holding AB tecknade sin ägarandel, men även var garant för emissionen.

 

Med anledning av emissionen har EMK Holding AB passerat flaggningsgränsen om 15 procent av kapital och röster i Vadsbo SwichTech. EMK Holdings ägande före emissionen uppgick till 2 049 180 aktier vilket motsvarade 14,18 procent. Efter registrering av emissionen uppgår EMK Holdings innehav till totalt 3 349 696 aktier, vilket motsvarar 19,31 procent av såväl kapital som röster.

 

För ytterligare information kontakta VD Henrik Lönner,
tel. 031-23 56 00 eller via mail henrik.lonner@vadsbo.net

 

Om Vadsbo SwitchTech Group AB (publ):
Vadsbo SwitchTech Group AB är ett svenskt teknikbolag som bedriver verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech Group AB har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.