Nyemission registrerad

Report this content

 

Vadsbo SwitchTech Group AB avslutade tisdag den 17 maj 2022 sin företrädesemission. Emissionen tillförde bolaget drygt 10 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnader uppgick till cirka 0,35 MSEK.

Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 3 juni 2022. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas med nya aktier. Sista dag för handel med BTA på Spotlight Stock Market är den 9 juni 2022. Ägare av BTA kommer därefter att erhålla aktier, vilka beräknas finnas på respektive VP-kont och depå den 15 juni 2021.

Genom emission av 2 890 620 aktier i företrädesemissionen har antalet aktier ökat till totalt 17 343 720 stycken. Aktiekapitalet ökade samtidigt med 1 189 034,20 kronor till 7 134 205,295 kronor.

 

För ytterligare information kontakta VD Henrik Lönner,

tel. 031-23 56 00 eller via mail henrik.lonner@vadsbo.net

 

Om Vadsbo SwitchTech Group AB AB (publ):

Vadsbo SwitchTech Group AB är ett svenskt teknikbolag som bedriver verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech Group AB har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av byggnationer i allmänhet och av smarta energisnåla fastigheter i synnerhet. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.