Tidigarelägger delårsrapport kvartal ett 2022

Report this content

Vadsbo Switchtech Group AB tidigarelägger delårsrapport kvartal ett 2022, Nytt datum för rapporten är 27:e april 2022

 

För ytterligare information kontakta:

Henrik Lönner, VD

E-post: Henrik.lonner@vadsbo.net

Telefon: 0700-910340

 

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Det underliggande rörelsedrivande bolaget är Vadsbo LightTech AB. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.