Vadsbo lanserar nya dimrar för försäljning på nya marknader

Report this content

Vadsbo Transformatorer AB lanserar nya dimrar för försäljning på nya marknader.

LDN200 – en ny tryckdimmer utan nolledare som kan dimra all typ av belysning.

CD50 – en väldesignad sladd-dimmer för dimring av konventionella golv-, bords- och väggbelysning inom LED.

”Vi är marknadsledande inom tryckdimring av LED och dessa produkterna stärker vår position som den enda kompletta aktören av kvalitativ dimring med en stark portfolio. Den nya sladd-dimmern öppnar även upp möjligheter för att komma in i produktionsled av belysningsarmaturer och har utvecklats tillsammans med ett marknadsledande armaturbolag i Sverige. ”, säger Henrik Lönner, VD på Vadsbo.

Vid frågor, vänligen kontakta Henrik Lönner, VD

E-post: henrik.lonner@vadsbo.net

Telefon: 0700-910340

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar