Vadsbo lanserar tre nya uppkopplade produkter

Report this content

Vadsbo Transformatorer AB lanserar ytterligare tre nya uppkopplade produkter inom smarta system:.

VD220WCM – en komplett uppkopplad vriddimmer.

Mpress – en tråd- och batterilös brytare som kan monteras på godtycklig yta.

BTWCM – En batteribackup för Casambi-nätverk vid spänningsbortfall.

Samtliga produkter beräknasattfinnas i bolagets lager i december månadmedföromedelbar försäljning.

”Bolaget har tidigare aviserat att uppkopplade produkter är en starkt bidragande orsak till bolagets nuvarande tillväxt. Därför lanserar vi nu ytterligare tre nya uppkopplade produkter som kan kommunicera och styra varandra. Vi är i slutfasen av produktion ochförsäljning avprodukterna förväntas påbörjassin försäljningi december.”, säger Henrik Lönner, VD på Vadsbo.

Vid frågor, vänligen kontakta Henrik Lönner, VD

E-post: henrik.lonner@vadsbo.net

Telefon: 0700-910340

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på AktieTorget med tickern VADS.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar