Vadsbo skriver avtal och får miljonorder från ledande globalt teknikbolag

Report this content

PRESSMEDDELANDE

Vadsbo SwitchTech Group AB (publ) 556476–0782
Göteborg, 2021-12-20


Vadsbo skriver avtal och får miljonorder från ledande globalt teknikbolag
 

Vadsbo har skrivit avtal med ett ledande globalt teknikbolag och får en första order värd 2,7 MSEK för uppkopplade produkter med Casambi för leverans under Q1 2022 till projektmarknaden.
 

”Detta ledande globala teknikbolag, med rötter i Sverige, agerar på den professionella ljusstyrningsmarknaden internationellt och satsar nu på Casambi i sitt erbjudande. Detta är ett erkännande av vår kvalitet och innebär ett stort steg för oss i vår plan för en internationell tillväxt med Casambi. IoT och smart ljusstyrning är en het bransch där Casambi tagit stora internationella steg och det känns fantastiskt bra att leverera på det partnerskapet. Detta är början till vad vi tror kommer bli ett mycket lyckosamt samarbete med flera framtida affärer”, säger Henrik Lönner, VD på Vadsbo.
 

Vid frågor, vänligen kontakta Henrik Lönner, VD
E-post: henrik.lonner@vadsbo.net

Telefon: 0700-910340
 

Denna information är sådan information som Vadsbo SwitchTech Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2021.


Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.