Vadsbo SwitchTech Group AB: Årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Report this content

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för Vadsbo SwitchTech Group koncernen samt moderbolaget för räkenskapsåret 2019 finns nu tillgängligt, antingen via bifogad PDF eller via vår hemsida: vadsboswitchtechgroup.se. Detta inför årsstämman den 12 maj 2020.

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Lönner, VD
E-post: henrik.lonner@vadsbo.net
Telefon: 0700-910340

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedrivit verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av bostadsbyggnationer i allmänhet och av smarta bostäder i synnerhet. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på AktieTorget med tickern VADS.

Prenumerera

Dokument & länkar