Vadsbo SwitchTech Group startar dotterbolag inom industriella belysningsprodukter

Report this content

Vadsbo SwitchTech Group AB har idag startat ett nytt dotterbolag, Priolight AB, inom belysningsprodukter, främst med fokus på industriella armaturer. Vadsbo SwitchTech Group kommer att tillskjuta 4,5 mkr till Priolight AB.

 

Priolight AB kommer att sälja energieffektiva LED-produkter, med fokus på kunder där driftstiden för belysningen är hög. Dessa kunder återfinns t.ex. inom områdena retail, lager & logistik, industri, tillverkning och infrastruktur. Hos kunder med hög driftstid för belysningen kan energieffektiva LED-produkter på kort tid löna sig. Priolight AB kommer att ha tillverkning i Asien. Bolaget kommer att dela lokaler med LedLab, ett dotterbolag inom Vadsbo-koncernen, och bl.a. ekonomifunktioner kommer hanteras med redan befintliga resurser inom koncernen. Över tid ses fler synergier kunna utvecklas mellan dotterbolagen inom koncernen.

 

Priolight AB beräknas vara lönsamt under år 2025. Vid uppstart kommer det att finnas två anställda i bolaget.

 

”Vi ser med stor entusiasm fram emot utvecklingen av ett dotterbolag, specialiserat inom industriella belysningsarmaturer i koncernen. Det är ett erbjudande som väl kompletterar övriga verksamheter inom koncernen och ytterligare ett steg i riktningen att bygga en koncern med dotterbolag inom belysningsbranschen. Genom att starta ett nytt bolag ser vi att vi med relativt små medel på kort tid kan bygga ett bolag med lönsamhet som skapar värde för hela koncernen och dess aktieägare”, säger Kristian Larsson, styrelseordförande Vadsbo SwitchTech Group AB.

 

För ytterligare information

 

Kristian Larsson

Styrelseordförande, Vadsbo SwitchTech Group AB

070-292 13 33

Kristian.larsson@ebeco.se

Prenumerera

Dokument & länkar