Delårsrapporten för 1 januari-30 september tidigarelagd

Delårsrapporten för 1 januari-30 september tidigarelagd Lign Multiwoods delårsrapport som skulle publiceras den 23 november kommer att publiceras redan den 16 november. Anledningen till tidigareläggningen är att Lign Multiwood vill kommunicera bolagets senaste utveckling innan teckningstiden för bolagets företrädesemission inleds. Teckningstiden för företrädesemissionen är 19-30 november 2001. Lign Multiwood är ett högteknologiskt företag med en egenutvecklad revolutionerande förädlingsteknik, Calignum©, inom den trämekaniska industrin. Företagets affärsidé är att på basis av egna patent utveckla, producera och sälja trä för byggnation och inredning, med överlägsna egenskaper vad gäller hårdhet, slittålighet skönhet. Huvudkontoret är lokaliserat i Söderbärke i södra Dalarna och bolaget har idag 16 anställda. Lign Multiwood AB förbereder en kommersiell lansering och för närvarande är bolaget noterat på Aragons inofficiella lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00090/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00090/bit0002.pdf

Om oss

Ett high-techföretag, som står inför en kommersiell lansering och med planer på en internationell expansion. Affärsidén är att på basis av egna patent för CaLignum-processen utveckla, producera och sälja isostatpressat trä.

Dokument & länkar