Försäljningen tar fart

Försäljningen tar fart Samarbete med elva storföretag Vid en informationsträff på Operaterrassen i Stockholm idag presenterar VD Curt Lindhe företagets ambitionsnivå för orderingången under första halvåret 2002. Lign Multiwood har under hösten påbörjat kommersialiseringen av sina unika produkter baserade på den egenutvecklade CaLignum-tekniken. Under kommersialiseringsfasens första kvartal, juli-september, inkom order för ca 140 tkr. Lign Multiwoods ambitionsmål för orderingång under fjärde kvartalet 2001 uppgår till 230 tkr och för det första halvåret 2002 till 1,1 mkr. Lign Multiwood kommer inledningsvis att fokusera försäljningen på Norden för att senare även inrikta sig på Nordamerika och Japan. Golv och trappor är företagets viktigaste segment, men även möbler och fönster är betydande. Den totala träförbrukningen i dessa segment på de nämnda marknaderna uppgår till 7 miljoner ton år 2004, enligt en undersökning av konsultföretaget Timwood. Lign Multiwoods mål att sälja 13.000 ton CaLignum-trä, motsvarande 250 miljoner kronor, mellan hösten 2004 och hösten 2005 kvarstår. Lign Multiwood har som mål att nå break-even i slutet av 2004. En viktig del i kommersialiseringsstrategin är att utveckla lönsam produktion tillsammans med de främsta företagen inom trä-, golv-, trapp- och möbelindustrin. För närvarande samarbetar Lign Multiwood med åtta storföretag i Sverige, två i USA och ett i Finland. För mer information, kontakta Curt Lindhe, tel: 0240-650120 el- 0708-845 606 Lign Multiwood är ett högteknologiskt företag med en egenutvecklad revolutionerande förädlingsteknik, CaLignum®, inom den trämekaniska industrin. Företagets affärsidé är att på basis av egna patent utveckla, producera och sälja trä för byggnation och inredning, med överlägsna egenskaper vad gäller hårdhet, slittålighet och skönhet. Huvudkontoret är lokaliserat i Söderbärke i södra Dalarna och bolaget har idag 17 anställda. Lign Multiwood AB inledde kommersialisering av sina produkter hösten 2001. För närvarande är bolaget noterat på Aragons inofficiella lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/27/20011127BIT00190/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/27/20011127BIT00190/bit0001.pdf

Om oss

Ett high-techföretag, som står inför en kommersiell lansering och med planer på en internationell expansion. Affärsidén är att på basis av egna patent för CaLignum-processen utveckla, producera och sälja isostatpressat trä.

Dokument & länkar