HALVÅRSRAPPORT januari-juni 2002

Report this content

HALVÅRSRAPPORT januari-juni 2002 * Faktureringen uppgick till 2 225 (0) TSEK under första halvåret 2002. Ökningen är en funktion av att Lign Multiwood gått in i en fas av intensifierad kommersialisering. * Rörelseresultatet uppgick till -14 842 (-5 498) TSEK. * Orderingången uppgick till 2 200 (0) TSEK. * För att möta orderingången har Lign Multiwood anställt sju personer till Orsa-fabriken under första kvartalet * Trägolvstillverkaren WoW Flooring lanserade X-HARD, ett golv med ytskikt i CaLignum® i mars. * Architectural Record, Amerikas största arkitekturtidning, har utsett CaLignum® till månadens produkt. Verksamheten i sammandrag, MSEK jan-jun jan-jun 2002 2001 Fakturerad försäljning 2 225 - Aktiverat arbete för egen - 11 645 räkning Rörelseresultat -14 842 -5 498 Resultat efter finansnetto -15 775 -6 300 Kassaflöde -16 427 1 488 Investeringar i 524 11 748 anläggningstillgångar i TSEK 70 11 645 - varav immateriella anläggningstillgångar Räntabilitet på genomsnittligt neg. neg. eget kapital Antal aktier i tusental 34 390 29 402 Resultat/aktie i TSEK -0,17 -0,07 Antal anställda 29 14 Lign Multiwood AB är ett högteknologiskt företag med en egenutvecklad och revolutionerande förädlingsteknik, CaLignum®, inom den trämekaniska industrin. Företagets affärsidé är att på basis av egna patent utveckla, producera och sälja komponenter i CaLignum för byggnation och inredning, med överlägsna egenskaper vad gäller hårdhet, slittålighet och skönhet. Huvudkontoret är lokaliserat i Söderbärke i södra Dalarna och bolaget har idag 29 anställda. Lign Multiwood AB inledde kommersialiseringen hösten 2001. För närvarande är bolaget noterat på Aragons inofficiella lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00140/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00140/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar