Lign Multiwood AB ansöker om konkurs

Report this content

Lign Multiwood AB ansöker om konkurs. I ordinarie teckningsperiod i nyemissionen i Lign Multiwood inkom strax under 9 Mkr från aktieägare som utnyttjat sin företrädesrätt. För att emissionen ska vara giltig och fullföljas krävdes att teckning skett till 65% vilket motsvarar 18 Mkr. Styrelsen har under en dryg månads tid fört intensiva förhandlingar med investerare som varit beredda att garantera genomförandet av emissionen och gå in som nya huvudägare i bolaget. Sedan dessa dragit tillbaka sitt intresse har styrelsen bedömt att det ej längre är möjligt att fullfölja nyemissionen. Styrelsen har därför beslutat att i dag lämna in en ansökan om konkurs till Falu Tingsrätt. Återbetalning kommer att ske till de aktieägare som deltagit i emissionen. Lign Multiwood AB är sedan 5 september 2002 föremål för företagsrekonstruktion enligt lag (1996:764) om företagsrekonstruktion. Falu Tingsrätt har i december beslutat om att förlänga rekonstruktionsperioden t o m 5 mars 2003. Rekonstruktionsplanen omfattar bl a ett 50% ackord till fordringsägarna samt en nyemission. Lign Multiwood har under december månad 2002 genomfört en företrädesemission, där en gammal aktie ger rätt att teckna två nya aktier till kursen 40 öre. Emissionen kan som mest ge 27 Mkr före emissionskostnader. För att emissionen ska vara giltig och genomföras krävs att teckning sker till 65% vilket motsvarar 18 Mkr, i annat fall återbetalas pengarna till de aktieägare som deltagit i emissionen. Under ordinarie teckningsperiod har aktier för knappt 9 Mkr tecknats. Bolaget har under en dryg månads tid förhandlat med investerare som varit beredda att gå in som nya huvudägare i bolaget och garantera det belopp som krävs för att emissionen ska genomföras. Sedan dessa meddelat att man inte längre är beredda att göra de investeringar i bolaget som krävs för att nyemissionen ska genomföras har styrelsen bedömt att förutsättningar saknas för att fortsätta bolagets verksamhet. Styrelsen har därför beslutat om att lämna in en ansökan om konkurs till Falu Tingsrätt. - Det är med beklagan jag konstaterar att rekonstruktionen inte har lyckats och att vi nu tvingas ansöka om konkurs för bolaget säger bolagets VD Erik Nordén. I ett svårt läge vände vi oss till våra aktieägare för fortsatt stöd men lyckades bara nå drygt 30% teckning i emissionen. Nu får konkursförvaltaren ta vid och försöka hitta den bästa lösningen för de anställda och övriga intressenter. - Min förhoppning är att verksamheten ska kunna rekonstrueras då projektet som sådant är en av de mest betydande innovationer som gjorts inom svensk trämekanisk industri någonsin avslutar Nordén. För mer information: VD Erik Nordén, tfn: 0240-65 01 20, 070-417 24 94 Lign Multiwood är ett högteknologiskt företag med en egenutvecklad revolutionerande förädlingsteknik, CaLignum®, inom den trämekaniska industrin. Företagets affärsidé är att på basis av egna patent utveckla, producera och sälja komponenter för byggnation och inredning, med överlägsna egenskaper vad gäller hårdhet, slittålighet och skönhet. Huvudkontoret är lokaliserat i Söderbärke i södra Dalarna och bolaget har idag 25 anställda. Lign Multiwood AB inledde kommersialisering av sina produkter hösten 2001. För närvarande är bolaget noterat på JP Nordiskas hemsida under rubriken "Inofficiella noteringar". ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20030128BIT00710/wkr0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20030128BIT00710/wkr0004.pdf

Dokument & länkar